Nhận diện thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá

Với đặc điểm là không gian mở và biên giới trên không gian mạng dần bị xóa nhòa. Internet không chỉ mang đến những tiện ích mà nó dễ dàng trở thành công cụ cho các thế lực phản động lợi dụng tự do ngôn luận để gây phương hại cho an ninh quốc gia bằng cách tung tin xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, gây chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động vào các điểm nóng về an ninh trật tự. Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện những thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận nhằm mục đích chống phá này.