Luận điệu xảo trá, phản động của Phạm Văn

Phạm Văn và những kẻ phản động, chống đối đang ngày đêm lăm le “nối giáo” cho ngoại bang xâm lấn dần từng mảnh đất quê hương theo phương thức “xâm lược mềm”. Y đã bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp, hòng thỏa mãn cho mưu đồ thấp hèn của cá nhân. Hành động của Y đáng bị lên án và trừng trị nghiêm minh.

Nguyễn Huy Vũ – xuyên tạc Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng đã đề cập rất rõ về quyền tự do hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức trên không gian mạng và các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên mạng, nếu vi phạm, tùy theo mức độ khác nhau, sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để hiểu biết và không vi phạm chúng ta cần nghiên cứu và nắm chắc Luật An ninh mạng, tuyệt nhiên không nghe theo những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Huy Vũ và các thế lực thù địch.

Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện và tăng cường đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực nhạy cảm này là vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.

Một bài viết phản động, xuyên tạc sự thật

Tóm lại, những luận điệu mà Ng. Dân nêu ra trong bài viết đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu phản động này.

Cảnh giác với âm mưu kích động biểu tình dưới danh nghĩa “yêu nước”

Từ niềm tự hào về truyền thống yêu nước quật cường đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy ra sức giữ gìn và phát huy chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng mà ông cha ta đã truyền lại, biến nó trở thành sức mạnh to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta hội nhập quốc tế thành công.

Không để những “bàn tay đen” tiếp tục kích động, phá hoại

Pháp luật nước ta chỉ hạn chế quyền tự do của những người lợi dụng pháp luật xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, cộng đồng. Chúng ta ủng hộ phản biện xã hội chân chính, nhưng cái gọi là bất tuân dân sự để cổ súy và bảo vệ những hành vi vi phạm pháp luật cần phải được ngăn chặn, đẩy lùi.

Sự thật đằng sau bài viết “Hãy cùng yêu cầu một cuộc bầu cử tự do?” của Nguyễn Huy Vũ

Gần đây, lợi dụng sự kiện Quốc hội nước ta đang trong quá trình chuẩn bị thông qua các thể chế luật pháp nhằm thực hiện chủ trương thành lập ba đặc khu kinh tế, Nguyễn Huy Vũ trong bài viết “Hãy cùng yêu cầu một cuộc bầu cử tự do” đã cố tình bóp méo, xuyên tạc và cho rằng “Quốc hội cộng sản hiện nay không đại diện cho lợi ích nhân dân và quyền lợi đất nước”.

Sự điên dại của Mai V.Phạm

Hành vi của Mai V. Phạm không chỉ là một sự điên dại chống Đảng, Nhà nước, chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mà nó còn giống như vi rút độc gây ra sự ô nhiễm đời sống chính trị đất nước và cuộc sống lao động trong hòa bình của nhân dân. Mọi người cần cảnh giác, tẩy trừ./.

Mưu đồ nham hiểm của Hoàng Hải Vân

Gần đây, trên nhiều diễn đàn “dân chủ” đồng loạt đăng tải bài viết Tinh thần pháp trị và sự thất đức trong thu hồi đất của dân của Hoàng Hải Vân, cho rằng Điều 62 của Luật Đất đai 2013 đang vi phạm tinh thần pháp trị, kêu gọi bãi bỏ quy định cho phép chính quyền thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh tế. Ẩn sau những luận điệu đó là mưu đồ chính trị xấu xa của “nhà dân chủ” Hoàng Hải Vân.

Những luận điệu sai trái trong bài viết “Quốc hội vi hiến” của Trúc Giang

Mục đích của Trúc Giang muốn người đọc hiểu sai về phát ngôn của Tổng thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc về trường hợp đại biểu Đinh Thế Huynh. Qua đó, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Quốc hội Việt Nam bằng việc hạ thấp uy tín, vai trò và tầm quan trọng của Quốc hội nói chung, các đại biểu Quốc hội nói riêng trong hệ thống chính trị ở Việt Nam..