Cảnh báo với chủ nghĩa dân túy

Thời gian gần đây, cụm từ “chủ nghĩa dân túy” được nhắc nhiều trên chính trường và báo chí thế giới. Đặc biệt nhân dịp các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý ở nhiều nước Âu Mỹ. Ngay ở Châu Á, nơi được xem là bình lặng trong cơn địa chấn dân túy, cũng đã có những chính trị gia đạt đến đỉnh cao quyền lực bằng và thông qua những phát ngôn, hành động dân túy.