QPVN – Nhen nhóm mưu đồ “cách mạng màu” – Nhìn từ những vụ gây rối

Những người tham gia biểu tình trái phép này có thực sự hiểu được những hành vi của mình hay không? Mục đích thật sự của những kẻ dàn dựng ra những vụ gây rối, hủy hoại tài sản là gì? Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện rõ hơn những thủ đoạn, mưu đồ chống phá này.