ĐẢNG LÃNH ĐẠO GIẢI PHÓNG MIỀN NAM LÀ KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có bài viết: “Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực Nam Việt Nam về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam và chặn đứng Việt Nam Cộng hòa có thể…

ÂM MƯU TRONG BÀI VIẾT “NGÀY NÀY NĂM ẤY” VÀ “NGÀY ẤY NĂM NÀY” CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tổ quốc luôn là hai tiếng thiêng liêng đối mỗi người dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân ta đã chiến đấu, hy sinh quên mình cũng vì hai tiếng thiêng liêng, cao cả ấy. Thử hỏi nếu không có sự lãnh đạo của Đảng, sự chiến đấu hy…

Những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn

Hiện nay, trên internet, mạng xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, công khai chống phá Đảng, Nhà nước. Điển hình như bài viết “Tản mạn về việt kiều, doanh nhân, giang hồ và chế độ cộng sản độc tài tham nhũng” của Hoa Mai Nguyễn. Thông tin bài viết mang…