Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2017 đến nay, tổ chức khủng bố này đã móc nối, lôi kéo được hàng trăm người tham gia. Hầu hết số đối tượng ở trong nước đều có tuổi đời rất trẻ. Và thật đau xót khi không chỉ là những người trình độ văn hóa còn hạn chế mà còn có cả những kỹ sư, bác sỹ, sinh viên của các trường đại học…, vì nhận thức chính trị, pháp luật còn hạn chế; một số khác do có sự bất mãn chế độ cũng tham gia.

Đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam

Những nội dung đề cập của Tổ chức Human Rights Watch là hoàn toàn sai với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu sai trái, bóp méo, xuyên tạc sự thật vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Những luận điệu mà Tổ chức Human Rights Watch đưa ra là bịa đặt, xuyên tạc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thù địch.

Hãy tôn trọng những việc làm bình thường, cần thiết vì sự thượng tôn pháp luật

Những công dân bị xử lý vì gây rối khi biểu tình là đúng với quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà nước Việt Nam chỉ xử lý khi họ có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ, đập phá tài sản chứ không xử lý họ vì “biểu tình ôn hòa” như các quan điểm sai trái, bịa đặt. Không chỉ Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, công dân tham gia biểu tình nếu có hành vi quá khích, chống đối người thi hành công vụ, đập phá tài sản công thì sẽ đều bị ngăn chặn, trấn áp và bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Mưu đồ thâm độc của Văn Biển

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch, tội phạm mạng ngày càng gia tăng hoạt động tấn công mạng, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, tung lên mạng các tin thất thiệt, lừa đảo qua mạng, nhất là đăng các bài viết có nội dung xấu, độc hại trên các trang mạng, blog; gây ra tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Luật An ninh mạng ra đời sẽ bảo đảm cho việc quản lý chặt chẽ không gian mạng, ngăn chặn, đẩy lùi, tấn công, truy tố các hoạt động tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện ý đồ xấu, xâm phạm quyền lợi của công dân, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

“Dâng đất” cho Trung Quốc – Sự bịa đặt trắng trợn của Le Nguyen

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch, tội phạm mạng ngày càng gia tăng hoạt động tấn công mạng, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, tung lên mạng các tin thất thiệt, lừa đảo qua mạng, nhất là đăng các bài viết có nội dung xấu, độc hại trên các trang mạng, blog; gây ra tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Luật An ninh mạng ra đời sẽ bảo đảm cho việc quản lý chặt chẽ không gian mạng, ngăn chặn, đẩy lùi, tấn công, truy tố các hoạt động tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện ý đồ xấu, xâm phạm quyền lợi của công dân, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là tất yếu

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch, tội phạm mạng ngày càng gia tăng hoạt động tấn công mạng, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, tung lên mạng các tin thất thiệt, lừa đảo qua mạng, nhất là đăng các bài viết có nội dung xấu, độc hại trên các trang mạng, blog; gây ra tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Luật An ninh mạng ra đời sẽ bảo đảm cho việc quản lý chặt chẽ không gian mạng, ngăn chặn, đẩy lùi, tấn công, truy tố các hoạt động tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện ý đồ xấu, xâm phạm quyền lợi của công dân, phá hoại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” trong cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Việc quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng phải làm thường xuyên, tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, chứ không thể làm theo đợt, theo phong trào.

Luận điệu xảo trá, phản động của Phạm Văn

Phạm Văn và những kẻ phản động, chống đối đang ngày đêm lăm le “nối giáo” cho ngoại bang xâm lấn dần từng mảnh đất quê hương theo phương thức “xâm lược mềm”. Y đã bất chấp thủ đoạn gian dối, hèn hạ, bất chấp đạo lý và luật pháp, hòng thỏa mãn cho mưu đồ thấp hèn của cá nhân. Hành động của Y đáng bị lên án và trừng trị nghiêm minh.

QPVN – Nhen nhóm mưu đồ “cách mạng màu” – Nhìn từ những vụ gây rối

Những người tham gia biểu tình trái phép này có thực sự hiểu được những hành vi của mình hay không? Mục đích thật sự của những kẻ dàn dựng ra những vụ gây rối, hủy hoại tài sản là gì? Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện rõ hơn những thủ đoạn, mưu đồ chống phá này.

Nguyễn Huy Vũ – xuyên tạc Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng đã đề cập rất rõ về quyền tự do hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức trên không gian mạng và các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện trên mạng, nếu vi phạm, tùy theo mức độ khác nhau, sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để hiểu biết và không vi phạm chúng ta cần nghiên cứu và nắm chắc Luật An ninh mạng, tuyệt nhiên không nghe theo những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Huy Vũ và các thế lực thù địch.