Cảnh giác với chiêu trò – “lưu manh giả danh bộ đội”

Sở dĩ các phần tử thù địch, phản động lợi dụng hình ảnh của lực lượng vũ trang để xuyên tạc, chống phá, kích động người dân biểu tình là bởi vì hình ảnh đó đã trở thành biểu tượng cao đẹp, niềm tin tưởng mạnh mẽ trong lòng người dân. Những người “nhẹ dạ, cả tin” sẽ càng tin hơn, “hăng hái hơn”, thậm trí còn manh động hơn.

Bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” – Một âm mưu thâm độc

Hơn lúc nào hết, mỗi người dân chúng ta hãy đề cao cảnh giác, tỉnh táo, sáng suốt không để cho các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chống đối lừa dối, lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta để phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng. Như mọi người đã thấy, lựa chọn xây dựng một số đặc khu kinh tế – hành chính là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Không được mượn danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” để hại nước, hại dân

Sự thâm độc là ở chỗ, nếu giả danh bộ đội, gây tội với quần chúng biểu tình, chúng không chỉ kích động được sự nổi giận của đoàn biểu tình mà còn trực tiếp bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, đánh vào mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, làm lung lay ý chí của người chiến sĩ đang cầm súng. Bên cạnh đó, chúng còn nhằm tạo cớ để những con “diều hâu” can thiệp vào nội bộ nước ta.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cần vạch mặt những kẻ giả danh quân nhân để gây rối

Những kẻ bị cơ quan chức năng bắt giữ là những kẻ mạo danh, đội lốt quân nhân nhưng nếu chỉ nhìn thấy những hình ảnh của chúng được đăng tải trên mạng xã hội mà không hiểu rõ âm mưu ẩn giấu đằng sau, rất nhiều người thiếu hiểu biết đã bị hiểu nhầm và nghĩ sai về hình ảnh người quân nhân cách mạng trong những cuộc tuần hành vi phạm pháp luật những ngày qua.

Đằng sau vụ việc giả danh bộ đội là gì?

Những ngày qua, tại một số địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ một số đối tượng giả danh lực lượng công an như: Nguyễn Hồng Thái, Trần Quốc Đạt, Vũ Quốc Huy. Không chỉ giả danh công an, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng giả danh quân nhân trà trộn vào đám đông nhằm lôi kéo và thực hiện các hành vi quá khích.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng

Phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá

Với đặc điểm là không gian mở và biên giới trên không gian mạng dần bị xóa nhòa. Internet không chỉ mang đến những tiện ích mà nó dễ dàng trở thành công cụ cho các thế lực phản động lợi dụng tự do ngôn luận để gây phương hại cho an ninh quốc gia bằng cách tung tin xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, gây chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động vào các điểm nóng về an ninh trật tự. Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý vị và các đồng chí nhận diện những thủ đoạn lợi dụng tự do ngôn luận nhằm mục đích chống phá này.

Trách nhiệm, tính tiền phong của cán bộ, đảng viên trước các vấn đề hệ trọng của đất nước

Vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên luôn có một vị trí rất quan trọng. Trong kháng chiến, trước những tình thế khó khăn đòi hỏi cả sự hy sinh xương máu, ý chí cách mạng, tinh thần trách nhiệm, nhuệ khí của người cộng sản không bao giờ lung lay. Trong hòa bình, những lúc gian khó, phức tạp, trước những vấn đề nhạy cảm của đất nước, đại đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, tính tiền phong gương mẫu

Nhân đọc bài “Quốc Hội vi hiến” của Trúc Giang

Trúc Giang nếu là kẻ có học thì cũng nên nhớ lời răn dạy của tiền nhân: “Trăm năm bia đá phải mòi, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Dẫu rằng, cách đặt vấn đề và lập luận, giải quyết vấn đề theo lối cố ý xuyên tạc, áp đặt mang tính chủ quan, song Trúc Giang chẳng lừa bịp được ai, nhưng cũng dễ dẫn đến hiểu sai lệch về cách thức, tổ chức hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với những người nhẹ dạ, cả tin.