Hành động không “quân tử”

Hiện nay, trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, có bài viết của Hoàng Trần với tựa đề: Cộng sản Ba Đình đổi chác tù nhân để gạ gẫm Mỹ . Ồng Trần viện dẫn lý do một số tù nhân chống đối Đảng, Nhà nước, nay đã mãn hạn tù được trả tự do, rồi từ đó…

Một sự xuyên tạc trắng trợn

Hiện nay trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, có bài viết của ông Phan Châu Thành với tựa đề: Độc tài kinh tế nhà nước đã và đang dẫn kinh tế nước nhà đến đâu? Với những câu hỏi được đưa ra là: Độc tài nhà nước là độc tài kinh tế “định hướng”; Nguồn gốc của…

Nguyên nhân nào dẫn đến Quân đội và Hải quân Liên Xô từ bỏ bản chất giai cấp công nhân

Lịch sử cách mạng thế giới đã cho chúng ta những bài học sâu sắc về vấn đề “quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị”. Đồng tình với quan điểm “quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị” cũng có nghĩa là phủ nhận tính giai cấp của quân đội, bất luận như thế…